tel./fax. 085 71 21 170,  085 71 21 640, e-mail: smdabrowa@home.pl

AKTUALNOŚCI

       
Aktualności

 

          O G Ł O S Z E N I E

Ze względu na zamknięcie

 księgowe roku kasa Spółdzielni

Mieszkaniowej w dniach

od 3.01.2011r. do 7.01.2011r.

będzie nieczynna. Wpłaty

 prosimy dokonywać w banku.

 

Administracja tel.0857121170

Zasoby SM    
Walne Zgromadzenie    

Kotłownia tel.0857121288

Rada Nadzorcza    
Zarząd    

Biuro SM czynne pn.-pt. w godz.: 8:00-16:00

Przetargi    
Prawo    

Kasa czynna

wt. i pt. w godz.:

8:00-15:00

Historia    
Galeria      

Kontakt

   

ilość odwiedzin

Licznik
   

Za utrudnienia przepraszamy.

 


 
     
   
   
     
         
   

         

Spokojnych Świąt

Bożego Narodzenia,

rodzinnego ciepła

w Wigilijny Wieczór

oraz zdrowia i pomyślności

w 2011 roku                             

mieszkańcom Spółdzielni                              

życzą                               

  Zarząd,  Rada Nadzorcza  i  Pracownicy Spółdzielni


   
   

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Białostockiej informuje, iż w dniach od 28 do 30 grudnia 2010  w godz. od 800 do 2000 pracownicy Spółdzielni przeprowadzą  odczyt wodomierzy w mieszkaniach.

Prosimy o udostępnienie mieszkań celem sprawnego przeprowadzenia odczytu, a w razie niezastania nikogo w mieszkaniu o podanie stanów telefonicznie lub osobiście do biura Spółdzielni do dnia 31 grudnia 2010r.


   
   

U W A G A ! ! !

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej informuje, że dnia 24 grudnia 2010r. kasa będzie

nieczynna.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.


   
   

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 6.11.2010r. zostały zakończone prace termomodernizacyjne budynków
6, 6A i 10 przy ul. Gen. Sulika.


   
   

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Białostockiej ogłasza rozpoczęcie przyjmowania  podań o zawarcie umowy o ustanowienie prawa wyodrębnionej własności do lokalu mieszkalnego Nr 21 w budynku przy ul. Gen. N. Sulika 16
w Dąbrowie Białostockiej


   
   

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Białostockiej prosi o podanie stanów wodomierzy (prosimy nie sumować odczytów) w dniach od 27 września
do 1 października 2010r.

Odczyty prosimy podawać osobiście w biurze spółdzielni, telefonicznie pod numerem
85 7121 170 lub elektronicznie pod adresem
e-mail:
woda@smdabrowa.home.pl


   
   

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Białostockiej ogłasza nieograniczony publiczny przetarg ustny na zawarcie umowy o ustanowienie wyodrębnionej własności do lokalu mieszkalnego Nr 21 w budynku przy ul. Gen. N. Sulika 16

w Dąbrowie Białostockiej


   
   

W dniu 13.08.2010 roku zostały zakończone roboty termomodernizacyjne budynku nr 8 i 10 przy ul. Południowej.

           

         

         


   
   

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Białostockiej ul. Gen. Sulika 4 ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę oleju opałowego średniego do kotłowni osiedlowej

przy ul. Szkolnej w Dąbrowie Białostockiej w ilości

ok. 1.000.000 kg, zgodnie z "Opisem Przedmiotu Zamówienia"

zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


   
   

W dniu 19.07.2010 r. zostały rozpoczęte prace termomodernizacyjne przy budynku nr 6A ul. Gen. Sulika

             

W dniu 12.07.2010 r. zostały rozpoczęte prace termomodernizacyjne przy budynku nr 6 ul. Gen. Sulika

             


   
   

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Białostockiej prosi o podanie stanów wodomierzy (prosimy nie sumować odczytów) w dniach od 28 czerwca
do 2 lipca 2010r.

Odczyty prosimy podawać osobiście w biurze spółdzielni, telefonicznie pod numerem
85 7121 170 lub elektronicznie pod adresem
e-mail:
woda@smdabrowa.home.pl


   
   

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Białostockiej ul. Gen. Sulika 4 ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie prac termomodernizacyjnych oraz wykonanie kolorystyki na budynku wielorodzinnym przy ul. Gen. Sulika 6, 6A i 10.


   
   

W dniu 10.05.2010 r. zostały rozpoczęte prace termomodernizacyjne przy budynku nr 8 ul. Południowa

               


   
   

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Białostockiej uprzejmie informuje Państwa, że

dzień 4-ego czerwca 2010 roku (piątek)

jest dniem wolnym od pracy,

wynikający z rozkładu czasu pracy za 1-go maja 2010r.

 W tym dniu biuro Spółdzielni będzie nieczynne.

 Wszelkie awarie należy zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu: 085 7121 288.


   
   

W dniu 23.04.2010 roku zostały zakończone roboty termomodernizacyjne budynku nr 2A przy ul. Gen. Sulika.

 

      

 

      

 

      


   
   

Zdrowych, pogodnych

Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary,

nadziei i miłości

oraz radosnego wiosennego

nastroju i serdecznych spotkań

w rodzinnym gronie

życzą

 

Zarząd, Rada Nadzorcza
i Pracownicy

Spółdzielni Mieszkaniowej

 

 

 

 


   
   

ODSETKI – PRZYPOMNIENIE !!!

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej przypomina o regularnych wpłatach za czynsz mieszkaniowy. Opłaty za używanie lokali mieszkalnych i garaży winny być wnoszone za bieżący miesiąc, nie później niż do ostatniego dnia miesiąca.

Od opłat wnoszonych po terminie Spółdzielnia naliczy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.


   
   

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej zaprasza Członków  Spółdzielni na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2010 r. (czwartek) godz. 1700 w świetlicy spółdzielczej przy ul. Gen. N. Sulika 4.


   
   

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Białostockiej ul. Gen. Sulika 4 ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie docieplenia ścian oraz wykonanie kolorystyki na budynku wielorodzinnym przy ul. Południowa 8 i Południowa10.


   
   

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej informuje, iż od dnia 22.03.2001r. (poniedziałek) pracownicy firmy SAWTECH z Sokółki przeprowadzać będą przegląd instalacji elektrycznej w mieszkaniach.

Ogłoszenia o terminach przeglądów w poszczególnych budynkach wywieszone zostaną w tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych.

Prosimy o udostępnienie mieszkań ekipie celem sprawnego przeprowadzenia przeglądu.


   
   

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej informuje, że zgodnie z uchwałą nr XXX/244/10 Rady Miejskiej z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za pobieraną wodę z urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez PGKiM spółka z o.o. w Dąbrowie Białostockiej

 od 1 marca 2010 r. ulega zmianie opłata za pobraną wodę z odprowadzeniem ścieków z kwoty 5,79 zł na 6,14 zł brutto.

Prosimy o podanie stanów wodomierzy w mieszkaniach: telefonicznie, na e-mail - woda@smdabrowa.home.pl, lub osobiście do biura Spółdzielni w dniach 23 – 26 luty 2010 r.


   
    Archiwum 2009 roku.    
         
         
   

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Białostockiej 2010