tel./fax. 085 71 21 170,  085 71 21 640, e-mail: smdabrowa@home.pl

HISTORIA

       
Aktualności  

10 listopada 1963 roku odbyło się Założycielskie Walne Zgromadzenie członków spółdzielni. Zabrani podjęli uchwałę o utworzeniu spółdzielni pod nazwą:

„SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ”

Ustalono też statut, zgodny z Ustawą z 17 lutego 1961 r. o spółdzielniach i ich związkach.

W skład Zarządu weszli:

Wincenty Kasjanowicz – prezes Zarządu

Ludwik Cywiński – członek Zarządu

Krystyna Kirejczyk – członek Zarządu

Rada Nadzorcza ukonstytuowała się następująco:

przewodniczący – Tadeusz Kulhawik

zastępca – Jan Siemieńczuk

sekretarz – Krystyna Radziwon

Rok 1964 został poświecony na załatwianie formalności. Uzyskano zgodę Wydziału Urbanistyki i Architektury PPRN na lokalizację 3 budynków w tzw. "dołach Różanostockich", przedwojennych wyrobiskach przy ul. Różanostockiej (obecnie 1000-lecia PP).

30 grudnia 1967 roku pierwszy blok dąbrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej był gotowy do zasiedlenia. Był to budynek o wyższym standardzie, z bieżąca wodą, c.o., bojlerami, szafami w ścianach. Kuchnie posiadały butle gazowe. One właśnie odbiły się głośnym echem w prasie Białostockiej. Był to bowiem pierwszy w województwie białostockim budynek z kuchnia na gaz butlowy.

Budowa pierwszego bloku spowodowała szybki napływ nowych członków do Spółdzielni, tak że w latach następnych można było oddać do użytku dwa kolejne bloki (30 grudnia 1968r, nr 13 i 30 kwietnia 1969r. nr 11). W trzecim bloku oddano do użytku świetlicę osiedlową, która przez szereg lat bardzo dobrze spełniała swoją rolę w zakresie życia kulturalnego mieszkańców osiedla i miasta.

Szybki rozwój Spółdzielni spowodował, że praca społecznego Zarządu nie była wystarczająca. Napływ korespondencji, prowadzenie dokumentacji, w tym finansowej, pochłaniało dużo czasu. Kolidowało to z pracą zawodową osób pełniących funkcje. 1 marca 1969 roku Rada Nadzorcza powołała etatowego prezesa Tadeusza Kulhawika. Dwaj pozostali członkowie Zarządu: W. Kasjanowicz i L. Cywiński pełnili swe funkcje społecznie otrzymując jedynie określone przez Radę Nadzorczą wynagrodzenie ryczałtowe.

 

Administracja tel.0857121170

Zasoby SM    
Walne Zgromadzenie    

Kotłownia tel.0857121288

Rada Nadzorcza    
Zarząd    

Biuro SM czynne pn.-pt. w godz.: 8:00-16:00

Przetargi    
Prawo    

Kasa czynna

wt. i pt. w godz.:

8:00-15:00

Historia    
Galeria      

Kontakt

     
       
       
       
 
 
 
 
 
 
 
       
   

strona  1  2  3  4  5

   
   

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Białostockiej 2010