tel./fax. 085 71 21 170,  085 71 21 640, e-mail: smdabrowa@home.pl

AKTUALNOŚCI

       
Aktualności

 

2014-12-23

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Ze względu na zamknięcie
 księgowe roku kasa Spółdzielni
Mieszkaniowej w dniach
od 2.01.2015r. do 8.01.2015r.
będzie nieczynna
. Wpłaty
 prosimy dokonywać w banku.


Za utrudnienia przepraszamy.


 

Administracja tel.0857121170

Zasoby SM    
Walne Zgromadzenie    

Kotłownia tel.0857121288

Rada Nadzorcza    
Zarząd    

Biuro SM czynne pn.-pt. w godz.: 8:00-16:00

Przetargi    
Prawo    

Kasa czynna

wt. i pt. w godz.:

8:00-15:00

Historia    
Galeria      

Kontakt

   

ilość odwiedzin

Licznik
   

2014-12-16

 


 
     
     
         
   

2014-10-31

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Uprzejmie informujemy,

 że dnia 10.11.2014r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Dąbrowie Białostockiej

będzie nieczynna.

 

Za utrudnienia przepraszamy.


 
   
   

2014-07-25

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie § 30 pkt. 3 i 4 Statutu Spółdzielni Zarząd wnosi o zamieszczenie następujących spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 4 sierpnia 2014r.

- jako punkt 7 Rozpatrzenie złożonego wniosku (art. 83 ust. 11 ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych) popartego przez 10 członków Spółdzielni - podjęcie uchwały

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

w Dąbrowie Białostockiej


 
   
   

2014-07-10

 

Z A P R O S Z E N I E

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej zaprasza Członków  Spółdzielni na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu

 

4 sierpnia 2014 r. (poniedziałek) godz. 1730  

w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej

przy ul. Gen. Sulika 4

 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia


 
   
   

2014-06-03

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie § 30 pkt. 3 i 4 Statutu Spółdzielni Zarząd wnosi o zamieszczenie następujących spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 12 czerwca 2014r.

- jako punkt 6 Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia - podjęcie uchwały

- jako punkt 16 Uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej - podjęcie uchwały

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

w Dąbrowie Białostockiej


 
   
   

2014-05-19

 

Z A P R O S Z E N I E

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej zaprasza Członków  Spółdzielni na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu

12 czerwca 2014 r. (czwartek) godz. 1630  

w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej

przy ul. Gen. Sulika 4

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia


 
   
   

2014-04-17

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Uprzejmie informujemy,

 że dnia 02.05.2014r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Dąbrowie Białostockiej

będzie nieczynna.

 

Za utrudnienia przepraszamy.


 

   
   

2014-04-15

 


 

   
   

2014-03-31

 

O G Ł O S Z E N I E

 

W związku z planowaną zmianą ogrzewania budynków Spółdzielni z paliwa olejowego na gazowe Zarząd informuje, że harmonogram związanych z tym prac przedstawia się następująco:

- rozpoczęcie robót budowlanych - kwiecień 2014r.

- ziemne roboty budowlane - do 30 maja 2014r.

- instalacja urządzeń - do 03 czerwca 2014r.

- odbiór prac i uruchomienie  stacji regazyfikacji - koniec czerwca 2014r.

 

Spółdzielnia w dalszym ciągu będzie posiadała "instalację olejową" i możliwość uruchomienia ogrzewania na ten rodzaj paliwa.


 

   
   

2014-03-31

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Trwającą obecnie wymianę wodomierzy wykonuje firma APATOR POWOGAZ z Poznania. Prace montażowe będą trwały do 30.05.2014r. Koszt jednego wodomierza wynosi 113,60 zł. Wydatek za instalacje nowych - radiowych wodomierzy Spółdzielnia będzie spłacać w czterech ratach do 30.05.2017r. Wodomierze będą posiadały legalizację do 30.05.2019r.


 

   
   

2014-02-24

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Białostockiej prosi o podanie stanów wodomierzy (prosimy nie sumować

 odczytów) w dniach od 26 do 28 lutego 2014r.

Odczyty prosimy podawać osobiście w biurze spółdzielni,

 telefonicznie pod numerem 85 7121 170 wew. 23 lub

elektronicznie pod adresem

e-mail: woda@smdabrowa.home.pl


 

   
   

2014-01-03

 

I N F O R M A C J E

Ogłoszenia na podstawie uchwał  Rady Nadzorczej z 2013r.


 

   
   

2013-12-31

 

O G Ł O S Z E N I E

Ze względu na zamknięcie
 księgowe roku kasa Spółdzielni
Mieszkaniowej w dniach
od 2.01.2014r. do 9.01.2014r.
będzie nieczynna
. Wpłaty
 prosimy dokonywać w banku.
Za utrudnienia przepraszamy.

 
   
         
         
   
   
    Archiwum 2013 roku.    
    Archiwum 2012 roku.    
    Archiwum 2011 roku.    
    Archiwum 2010 roku.    
    Archiwum 2009 roku.    
         
   

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Białostockiej 2010