tel./fax. 085 71 21 170,  085 71 21 640, e-mail: smdabrowa@home.pl

AKTUALNOŚCI

       
Aktualności

 

2011-12-29

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Ze względu na zamknięcie

 księgowe roku kasa Spółdzielni

Mieszkaniowej w dniach

od 2.01.2012r. do 7.01.2012r.

będzie nieczynna. Wpłaty

 prosimy dokonywać w banku.

Za utrudnienia przepraszamy.


 

 

Administracja tel.0857121170

Zasoby SM    
Walne Zgromadzenie    

Kotłownia tel.0857121288

Rada Nadzorcza    
Zarząd    

Biuro SM czynne pn.-pt. w godz.: 8:00-16:00

Przetargi    
Prawo    

Kasa czynna

wt. i pt. w godz.:

8:00-15:00

Historia    
Galeria      

Kontakt

   

ilość odwiedzin

Licznik
   

 

2011-12-22

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Białostockiej prosi o podanie stanów wodomierzy (prosimy nie sumować odczytów) w dniach od 28 grudnia
do 30 grudnia 2011r.

Odczyty prosimy podawać osobiście w biurze spółdzielni, telefonicznie pod numerem
85 7121 170 lub elektronicznie pod adresem
e-mail:
woda@smdabrowa.home.pl

 
     
   
   
     
   
   
   

2011-12-15

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

wielu głębokich i radosnych przeżyć,

wewnętrznego spokoju,

wytrwałości i radości

oraz błogosławieństwa Bożego

w każdym dniu nadchodzącego Roku

 

Mieszkańcom Spółdzielni Mieszkaniowej

w Dąbrowie Białostockiej

życzą

Zarząd, Rada Nadzorcza i Pracownicy


   
   

2011-12-15

Szanowni Państwo

mieszkańcy zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej

w Dąbrowie Białostockiej.

  

Do 16 grudnia 2011r trafią do Państwa, jako właścicieli lub lokatorów, pisma z informacją o zmianie wysokości czynszu od 01 stycznia 2012 roku. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2011 r. podjęła uchwałę Nr 28/2011 zatwierdzającą nowe stawki opłat.

Zmiana wysokości stawek CO i CW wynika z faktycznych kosztów ponoszonych w poprzednich latach oraz zapowiadanych dalszych wzrostów cen oleju i energii elektrycznej w roku 2012.

Niestety, nie wszystko zależy tylko od nas. Już od początku roku zostaliśmy niemile zaskoczeni wzrostem cen opału, którym opalana jest nasza kotłownia.  W skali roku nastąpił wzrost cen o 37%, 1 litr paliwa w styczniu 2011 kosztował netto 1,96 zł., w grudniu 2,70 zł. Pomimo przeprowadzonej, w okresie ostatnich 3 lat, termomodernizacji 12 budynków, dzięki której uzyskaliśmy znaczne oszczędności w ilości zużytego paliwa (o 100 000 l mniej w stosunku do roku 2010), utrzymanie stawki czynszu za ciepło oraz podgrzanie CW w dotychczasowej wysokości jest niemożliwe. Podniesienie stawki jest przykrą koniecznością, która pozwoli na zabezpieczenie dostawy ciepła i ciepłej wody do Państwa mieszkań.

Dlatego też mając na uwadze właściwe gospodarowanie dostarczanym ciepłem, prosimy wszystkich mieszkańców o zapoznanie się i stosowanie  praktycznych  wskazówek racjonalnego gospodarowania ciepłem.

 

Racjonalne gospodarowanie ciepłem -
wskazówki praktyczne
- więcej tutaj

Z poważaniem

Zarząd Spółdzielni


   
   

2011-12-12

O G Ł O S Z E N I E

 

W dniu 10.11.2011r. zostały zakończone prace termomodernizacyjne budynku 18 przy ul. Gen. Sulika.

 

 


   
   

2011-11-02

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 14.10.2011r. zostały zakończone prace termomodernizacyjne budynku 16 przy ul. Gen. Sulika.

W dniu 30.09.2011r. zostały zakończone prace termomodernizacyjne budynku 12 przy ul. Gen. Sulika.


   
   

2011-09-22

O G Ł O S Z E N I E

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej informuje mieszkańców, że zadłużenie w opłatach czynszu powyżej 3 miesięcy będzie kierowane na drogę sądową. Wyrok sądu z nakazem zapłaty będzie podstawą do wszczęcia egzekucji komorniczej.

Do dnia 15 września 2011roku Spółdzielnia uzyskała 6 sądowych nakazów zapłaty.


   
   

2011-09-20

O G Ł O S Z E N I E

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Białostockiej prosi o podanie stanów wodomierzy (prosimy nie sumować odczytów) w dniach od 27 września
do 30 września 2011r.

Odczyty prosimy podawać osobiście w biurze spółdzielni, telefonicznie pod numerem
85 7121 170 lub elektronicznie pod adresem
e-mail:
woda@smdabrowa.home.pl


   
   

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Białostockiej informuje
o decyzji Prokuratury Rejonowej w Sokółce w sprawie zawiadomienia złożonego przez odwołanych członków
Rady Nadzorczej przeciwko Zarządowi Spółdzielni
więcej tutaj


   
   

O G Ł O S Z E N I E

 

W dniu 6.08.2011r. zostały zakończone prace termomodernizacyjne budynku
8 przy ul. Gen. Sulika.

          


   
   

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Białostockiej ogłasza przetarg na dostawę oleju opałowego średniego do kotłowni osiedlowej przy ul. Szkolnej 11a w Dąbrowie Białostockiej w ilości ok. 1000000kg.


   
   

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Białostockiej prosi o podanie stanów wodomierzy (prosimy nie sumować odczytów) w dniach od 27 czerwca
do 1 lipca 2011r.

Odczyty prosimy podawać osobiście w biurze spółdzielni, telefonicznie pod numerem
85 7121 170 lub elektronicznie pod adresem
e-mail:
woda@smdabrowa.home.pl


   
   

W dniu 01.07.2011 r. zostały rozpoczęte prace termomodernizacyjne przy budynku
nr 12 ul. Gen. Sulika


   
   

W dniu 09.06.2011 r. zostały rozpoczęte prace termomodernizacyjne przy budynku
nr 8 ul. Gen. Sulika

                        


   
   

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Białostockiej ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie prac termomodernizacyjnych oraz wykonanie kolorystyki budynków mieszkaniowych wielorodzinnych przy ul. Gen. Sulika 8, 12, 16 i 18.


   
   

   
   


   
   

Z A P R O S Z E N I E

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej zaprasza Członków  Spółdzielni na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2011 r. (czwartek) godz. 1700 w

w Kinie „Lotos”

przy ul. Kunawina 1

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia


   
   

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej informuje, że zgodnie z uchwałą nr V/25/11 Rady Miejskiej z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za pobieraną wodę z urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez PGKiM spółka z o.o. w Dąbrowie Białostockiej

 od 1 marca 2011 r. ulega zmianie opłata za pobraną wodę z odprowadzeniem ścieków z kwoty 6,20 zł na 6,51 zł brutto.

Prosimy o podanie stanów wodomierzy w mieszkaniach: telefonicznie, na e-mail - woda@smdabrowa.home.pl, lub osobiście do biura Spółdzielni w dniach 22 – 28 luty 2011 r.


   
   

O G Ł O S Z E N I E

Ze względu na zamknięcie

 księgowe roku kasa Spółdzielni

Mieszkaniowej w dniach

od 3.01.2011r. do 7.01.2011r.

będzie nieczynna. Wpłaty

 prosimy dokonywać w banku.

Za utrudnienia przepraszamy.

   
         
   
   
    Archiwum 2010 roku.    
    Archiwum 2009 roku.    
         
   

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Białostockiej 2010