tel./fax. 085 71 21 170,  e-mail: smdabrowa@home.pl

AKTUALNOŚCI

       
Aktualności

 

2016-12-30

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Ze względu na zamknięcie
 księgowe roku kasa Spółdzielni
Mieszkaniowej w dniach
od 02.01.2017r. do 05.01.2017r.
będzie nieczynna
. Wpłaty
 prosimy dokonywać w banku.


Za utrudnienia przepraszamy.


 

Administracja tel.0857121170

Zasoby SM    
Walne Zgromadzenie    

Kotłownia tel.502833579

Rada Nadzorcza    
Zarząd    

Biuro SM czynne pn.-pt. w godz.: 8:00-16:00

Przetargi    
Prawo    

Kasa czynna

wt. i pt. w godz.:

8:00-15:00

Historia    
Galeria      

Kontakt

   

ilość odwiedzin

Darmowy licznik odwiedzin
   

2016-12-15

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

wielu głębokich i radosnych przeżyć,

wewnętrznego spokoju,

wytrwałości i radości

oraz błogosławieństwa Bożego

w każdym dniu nadchodzącego Roku

 Mieszkańcom Spółdzielni Mieszkaniowej

w Dąbrowie Białostockiej

życzą

Zarząd, Rada Nadzorcza i Pracownicy


 

 
     
     
   

2016-10-11

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

w Dąbrowie Białostockiej

ogłasza, że w dniu 21.10.2016r. o godz. 13.00

odbędzie się przetarg nieograniczony ustny

na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności

do lokalu mieszkalnego nr 59 przy ul. Południowej 11

(IVp., 35,84 m2).

Cena wywoławcza: 38.425,40, wadium: 3.842,54 zł,

które należy wpłacić do dnia 21.10.2016r. godz. 12.30

na rachunek bankowy nr 72 1020 1332 0000 1102 0026 7831 lub w kasie Spółdzielni.

W przypadku odstąpienie przez wygrywającego od zawarcie umowy, wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

 

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia bądź odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Regulamin przetargu jest do wglądu w biurze Spółdzielni.

Bliższe informacje tel. 85-7121-170 lub w biurze Spółdzielni pok. nr 3.


 
   
   

2016-09-22

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

w Dąbrowie Białostockiej

ogłasza, że w dniu 05.10.2016r. o godz. 13.00

odbędzie się przetarg nieograniczony ustny

na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności

do lokalu mieszkalnego nr 59 przy ul. Południowej 11

(IVp., 35,84 m2).

Cena wywoławcza: 41.381,20, wadium: 4.138,12 zł,

które należy wpłacić do dnia 05.10.2016r. godz. 12.30

na rachunek bankowy nr 72 1020 1332 0000 1102 0026 7831 lub w kasie Spółdzielni.

W przypadku odstąpienie przez wygrywającego od zawarcie umowy, wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia bądź odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Regulamin przetargu jest do wglądu w biurze Spółdzielni.

Bliższe informacje tel. 85-7121-170 lub w biurze Spółdzielni pok. nr 3.


 

   
   

2016-06-13

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

w Dąbrowie Białostockiej

ogłasza, że w dniu 22.06.2016r. o godz. 13.00

odbędzie się przetarg nieograniczony ustny

na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności

do lokalu mieszkalnego nr 59 przy ul. Południowej 11

(IVp., 35,84 m2).

Cena wywoławcza: 44.337,00, wadium: 4.433,70 zł,

które należy wpłacić do dnia 22.06.2016r. godz. 12.30

na rachunek bankowy nr 72 1020 1332 0000 1102 0026 7831 lub w kasie Spółdzielni.

W przypadku odstąpienie przez wygrywającego od zawarcie umowy, wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia bądź odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Regulamin przetargu jest do wglądu w biurze Spółdzielni.

Bliższe informacje tel. 85-7121-170 lub w biurze Spółdzielni pok. nr 3.


 

   
   

2016-05-23

 

Z A P R O S Z E N I E

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej zaprasza Członków  Spółdzielni na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu

 

14 czerwca 2016 r. (wtorek) godz. 1630  

w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej

przy ul. Gen. Sulika 4

 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia


 

   
   

2016-05-11

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

w Dąbrowie Białostockiej

ogłasza, że w dniu 23.05.2016r. o godz. 13.00

odbędzie się przetarg nieograniczony ustny

na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności

do lokalu mieszkalnego nr 59 przy ul. Południowej 11

(IVp., 35,84 m2).

Cena wywoławcza: 47.292,80, wadium: 4.729,28 zł,

które należy wpłacić do dnia 23.05.2016r. godz. 12.30

na rachunek bankowy nr 72 1020 1332 0000 1102 0026 7831 lub w kasie Spółdzielni.

W przypadku odstąpienie przez wygrywającego od zawarcie umowy, wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia bądź odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Regulamin przetargu jest do wglądu w biurze Spółdzielni.

Bliższe informacje tel. 85-7121-170 lub w biurze Spółdzielni pok. nr 3.


 

   
   

2016-04-13

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

w Dąbrowie Białostockiej

ogłasza, że w dniu 22.04.2016r. o godz. 13.00

odbędzie się przetarg nieograniczony ustny

na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności

do lokalu mieszkalnego nr 59 przy ul. Południowej 11

(IVp., 35,84 m2).

Cena wywoławcza: 50.248,60 zł, wadium: 5.024,86 zł,

które należy wpłacić do dnia 22.04.2016r. godz. 12.30

na rachunek bankowy nr 72 1020 1332 0000 1102 0026 7831 lub w kasie Spółdzielni.

W przypadku odstąpienie przez wygrywającego od zawarcie umowy, wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

 

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia bądź odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Regulamin przetargu jest do wglądu w biurze Spółdzielni.

Bliższe informacje tel. 85-7121-170 lub w biurze Spółdzielni pok. nr 3.


 

   
   

2016-03-21

 

 


 

   
   

2016-03-09

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

w Dąbrowie Białostockiej

ogłasza, że w dniu 23.03.2016r. o godz. 13.00

odbędzie się przetarg nieograniczony ustny

na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności

do lokalu mieszkalnego nr 59 przy ul. Południowej 11

(IVp., 35,84 m2).

Cena wywoławcza: 53.204,40 zł, wadium: 5.320,44 zł,

które należy wpłacić do dnia 23.03.2016r. godz. 12.30

na rachunek bankowy nr 72 1020 1332 0000 1102 0026 7831 lub w kasie Spółdzielni.

W przypadku odstąpienie przez wygrywającego od zawarcie umowy, wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia bądź odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Regulamin przetargu jest do wglądu w biurze Spółdzielni.

Bliższe informacje tel. 85-7121-170 lub w biurze Spółdzielni pok. nr 3.


 

   
   

2016-02-03

 

E K O N O M I Z E R

 

 

    Od dnia 17.01.2016 r. na terenie kotłowni osiedlowej Spółdzielni Mieszkaniowej zostało uruchomione urządzenie zwane ekonomizerem, czyli układem odzysku ciepła ze spalin wytwarzanych przez kocioł (gazowy) c.o.

    Uzyskiwane ciepło służy do podgrzania zimnej wody trafiającej
na wymienniki ciepłej wody, skąd idzie ona do mieszkań. Ekonomizer wraz z synchronizowanymi urządzeniami wodę zimną podgrzewa
od 60C do 500C. Woda ta magazynowana jest w zbiorniku buforowym. Wykorzystując ciepło spalin ekonomizer zmniejsza
ich temperaturę ze 1800C na 800C. Funkcjonowanie powyższego układu jest możliwe przy istniejącej na terenie kotłowni instalacji gazowej (LNG).

   Ekonomizer zamontowała firma BITERMO ze Szczecina.

 

                          

Urządzenia przesyłu wody na wymienniki           Zbiornik buforowy

 

                         

         Urządzenie główne - ekonomizer             Zbiornik buforowy


 

   
   

2016-01-11

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

w Dąbrowie Białostockiej

ogłasza, że w dniu 22.01.2016r. o godz. 13.00

odbędzie się przetarg nieograniczony ustny

na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności

do lokalu mieszkalnego nr 59 przy ul. Południowej 11

(IVp., 35,84 m2).

Cena wywoławcza: 59.116,00 zł, wadium: 5.911,60 zł,

które należy wpłacić do dnia 22.01.2016r. godz. 12.30

na rachunek bankowy nr 72 1020 1332 0000 1102 0026 7831 lub w kasie Spółdzielni.

W przypadku odstąpienie przez wygrywającego od zawarcie umowy, wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia bądź odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Regulamin przetargu jest do wglądu w biurze Spółdzielni.

Bliższe informacje tel. 85-7121-170 lub w biurze Spółdzielni pok. nr 3.

   
         
         
   
   
    Archiwum 2015 roku.    
    Archiwum 2014 roku.    
    Archiwum 2013 roku.    
    Archiwum 2012 roku.    
    Archiwum 2011 roku.    
    Archiwum 2010 roku.    
    Archiwum 2009 roku.    
         
   

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Białostockiej 2010