tel./fax. 085 71 21 170,  e-mail: smdabrowa@home.pl

AKTUALNOŚCI

       
Aktualności

 

2021-07-21

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej poszukuje pracownika na stanowisko księgowej/go. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z biurem spółdzielni lub telefoniczny na numer 501 220 882 w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej. Zainteresowani powinni posiadać następujące kwalifikacje:

 

   I. Wymagania konieczne:

1. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych.

2. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo karne skarbowe.

3. Bardzo dobra obsługa komputera i urządzeń biurowych.

4. Nieposzlakowana opinia.

5. Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub średnie ekonomiczne.

6. Co najmniej 3 letni staż na stanowisku kierowniczym. 

 

Administracja tel.0857121170

Zasoby SM    
Walne Zgromadzenie    

Kotłownia tel.502833579

Rada Nadzorcza    
Zarząd    

Biuro SM czynne pn.-pt. w godz.: 8:00-16:00

Przetargi    
Prawo    

Kasa czynna

wt. i pt. w godz.:

8:00-14:30

TU ZAPŁACISZ KARTĄ

Historia    
Galeria      

Kontakt

   

ilość odwiedzin

Konkurs na Prezesa

 

   II. Wymagania dodatkowe:

1. Umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów z zakresu ustaw:

a) o spółdzielniach mieszkaniowych,

b) o rachunkowości,

c) o systemie ubezpieczeń społecznych,

d) o podatkach.

2. Umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy własnej.

3. Samodzielność w rozwiązywaniu problemów, kreatywność.

4. Odpowiedzialność i dokładność.

5. Zdolności analityczne oraz umiejętność interpretacji i stosowania przepisów.


 

2021-06-17

U W A G A

KANALIZACJA TO NIE ŚMIETNIK

 W związku z częstymi awariami kanalizacji spowodowanymi nieprawidłowym korzystaniem, zwracamy się z prośbą o niewrzucanie do sedesów, umywalek i zlewozmywaków:

 

I K M

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
   

- środków higieny osobistej (pampersy, tampony, ręczniki papierowe, chusteczki nawilżane, itp.),

- odpadów kuchennych, tłuszczów i olejów, które pod wpływem zimnej wody tężeją w rurach zmniejszając ich średnicę,

- lekarstw, materiałów budowlanych (gruz, resztki farb, lakierów, opakowań foliowych, materiałów tekstylnych).

Prosimy aby dla wspólnego dobra właściwie korzystać z kanalizacji.

Nieprzestrzeganie zasad korzystania z kanalizacji zwiększa koszty jej utrzymania i powoduje wiele problemów w trakcie jej użytkowania.


   
   

2021-06-17

U W A G A

 W związku z licznym nieprzestrzeganiem zasad segregacji śmieci przez mieszkańców osiedla Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej przypomina iż meble i inne odpady wielkogabarytowe mieszkaniec ma obowiązek dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) pod adres PGKiM ul. gen. Sulika 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka, gdzie zostaną odebrane nieodpłatnie.


   
   

2021-03-29

 

Obfitych łask i błogosławieństw,

od Chrystusa Zmartwychwstałego

oraz pełnych pokoju Świąt Wielkanocnych,

z radosnym Alleluja

 

życzą

Rada Nadzorcza, Zarząd

i Pracownicy Spółdzielni

 Mieszkaniowej

 


   
   

2021-02-24

 

O G Ł O S Z E N I E

 

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej poszukuje pracownika na stanowisko Konserwatora.

  Mile widziane:

  - prawo jazdy kat. B,

  - umiejętności hydrauliczne,

  - obsługa urządzeń ogrodniczych.

  Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny na numer 501 220 882 w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

   
   
   
    Archiwum 2020roku.    
    Archiwum 2019 roku.    
    Archiwum 2018 roku.    
    Archiwum 2017 roku.    
    Archiwum 2016 roku.    
    Archiwum 2015 roku.    
    Archiwum 2014 roku.    
    Archiwum 2013 roku.    
    Archiwum 2012 roku.    
    Archiwum 2011 roku.    
    Archiwum 2010 roku.    
    Archiwum 2009 roku.    
         
   

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Białostockiej 2010